Waarom isoleren

Minder warmteverlies: beter voor milieu en portemonnee

Warmte kan uit de woning ontsnappen via ramen, muren, het dak en de vloer. Als u dat tegengaat door isolatie aan te brengen, hoeft de verwarming minder hard te stoken. Die energiebesparing levert milieuvoordeel op, omdat een lager gasverbruik zorgt voor minder uitputting van fossiele brandstoffen en minder uitstoot van broeikasgassen.

EERST ISOLEREN

Als je gaat bouwen of verbouwen, neem dan de kans om voldoende te isoleren. Vergeet niet overàl te isoleren (muren, vloeren, ramen en dak) en laat de isolatie overal goed op het gebouw aansluiten. Net zoals je geen jas met gaten draagt, laat je ook geen kieren en spleten in de isolatie. Stel daarom isoleren niet uit.

Een goede isolatie heeft tal van voordelen: Vergeet ondanks deze voordelen echter niet dat goed isoleren wettelijk verplicht is!